Започна преразглеждането на регулаторната рамка на Европейския съюз в областта на електронните съобщения


19.09.2016


Новият пакет за реформа на правилата на Европейския съюз (ЕС) в областта на електронните съобщения бе представен от Европейската комисия на 14 септември 2016 г. Това е набор от инициативи и законодателни предложения, в изпълнение на Стратегията за цифров единен пазар, които предвиждат амбициозна реформа на правилата в областта на електронните съобщения, нови инициативи за интернет свързаност и повишаване на европейската конкурентоспособност.

Една от новите стратегически цели до 2025 г. е училищата, университетите, научноизследователските и транспортни центрове, както и доставчиците на обществени услуги, да имат достъп до интернет с изключително висока скорост (позволяващ на потребителите да изтеглят/качват данни с обем 1 Gbps). В момента такава скорост на достъп до световната мрежа е привилегия за сравнително малък процент потребители.

Предвижда се всички европейски домакинства, както в селата, така и градовете, да имат достъп до интернет със скорост на изтегляне от поне 100 Mbps. В момента на толкова бърз интернет се радват само жителите на големите градове в Европа.

До 2025 година във всички градски райони, по всички главни пътища и железопътни линии следва да има непрекъснато покритие с пето поколение системи за безжична комуникация 5G. Като междинна цел до 2020 г., 5G следва да се предлага на пазара в поне един голям град във всяка държава от ЕС.

За изпълнението на стратегическите цели, ЕК предлага нов Европейски кодекс за електронните съобщения. Той е ориентиран към опростени правила, с които за всички предприятия ще стане по-привлекателно да инвестират в нова висококачествена инфраструктура навсякъде в ЕС. Кодексът предвижда и по-добра защита на потребителите. С актуализираните правила се улеснява смяната на доставчика, когато гражданите са се абонирали за пакет от услуги (комбинация от интернет, телефон, телевизия, мобилни услуги и т.н.). Гарантира се правото на възрастните хора, хората с увреждания и получаващите социални помощи на договор за интернет на достъпни цени.

За новите участници на пазара на интернет услуги, като социалните платформи и мобилни приложения за съобщения и разговори, също ще се прилагат определени правила за да се повиши безопасността на онлайн средата. Те ще трябва да предоставят възможност на потребителите, чрез подобни онлайн услуги, безплатно да звънят на 112 – номера на ЕС за спешни повиквания.

Предложените законодателни инициативи и по-специално новият Европейски кодекс за електронните съобщения,  са от особена важност за развитието на сектора в Република България и са залегнали в предварителните национални приоритети за предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС от 1 януари 2018 г., когато се очаква да завърши преговорния процес по тях.

 

https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=92&id=9391

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -