СТАНОВИЩЕ на Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори /БАККО/ във връзка с приключилата процедура за утвърждаване на Тарифа с Филмаутор


06.08.2020


През м.юни 2020г. приключи процедурата по одобряване на Тарифа за авторски възнаграждения, предложена от сдружение Филмаутор. В рамките на тази процедура бяха проведени деветмесечни преговори между БАККО и Филмаутор, след което бе назначена Експертна комисия от Министерство на културата. В нея, освен представители на преговарящите страни, участват и външни експерти, един от които бе избран чрез жребий от списъка с медиатори към Министерство на културата. Работата на Експертната комисия бе удължена с 2 месеца във връзка с извънредното положение, въведено заради пандемията от Ковид 19.

 

Работата на комисията, както и деветмесечните преговори преди това, завършиха без резултат. Предложението за Тарифа на Филмаутор не бе възприето като работещо решение и от експертите, участващи в Експертната комисия.

 

Гледната точка на БАККО по този казус е следната:

 

  • Основният спор между ползватели и правоносители (в случая представени от БАККО и Филмаутор) е относно обхвата на ТВ програми, за които е необходимо да се заплаща допълнително възнаграждение. Нека отново да обясним -  платформените  оператори разпространяват телевизионни програми, които закупуват от ТВ доставчици.  ТВ доставчици уреждат правата за разпространение на включените в техните програми аудиовизуални произведения (филми). В хода на работата на Експертната комисия взеха участие и представители на ТВ доставчици, включително бяха представени становища на техните браншови асоциации, в които отново се подчертава, че те уреждат правата за разпространение на аудиовизуалните произведения, каквато е и естествената житейска и бизнес логика.

 

  • Трудността да се определи приемлив и за двете страни размер на дължимото възнаграждение произтича не само от принципната невъзможност да се остойности творческият труд, но и от различното разбиране на страните за обхвата на правата, за които се дължи възнаграждение в допълнение на платеното вече от ТВ доставчиците. Това доведе на практика до безпрецедентно завишено за пазара предложение   от страна на Филмаутор, прилагането на което би довело до съществено изменение в цената към крайния абонат.

 

  • Липсва желание от страна на Филмаутор да се търси вариант, който да отчете и балансира интересите и възможностите на двете индустрии. Предложението и аргументите на БАККО не бяха разгледани с обяснението, че „било много кратко и не се вписва в техните представи за икономическа обосновка“.

 

  • Още веднъж бихме искали категорично да заявим, че нашето дълбоко убеждение е, че всеки труд, в това число и трудът на авторите, трябва да се заплаща. Нека припомним, че БАККО е одобрила Тарифи на останалите две организации за колективно управление на права, членовете ни имат договори и заплащат правата на автори и продуценти в музикалния бизнес. В този смисъл отношенията ни с Филмаутор са прецедент, а не правило и неуспехът не може да бъде използван от Филмаутор за тиражиране на тезата, че платформените оператори са недобросъвестни. БАККО представлява най-големите телеком оператори, които развиват дейността си „на светло“, не крият абонатите си и заплащат за съдържанието, което ползват. Именно по тази причина, като едно от свързващите звена между правоносителите и крайните потребители, платформените оператори носят и обществената отговорност да включват в цените на услугите си само такива разходни компоненти, които от една страна не дублират вече заплатени права, а от друга страна имат надеждна фактическа и икономическа обосновка.
БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -