Позиция на БАККО във връзка с медийната кампания на Филмаутор


27.11.2019


 

В отговор на активната медийна кампания на Филмаутор, целяща да представи в публичното пространство спекулативна и едностранчива гледна точка по казуса с уреждане на правата на филми, включени в програмата на разпространявани от операторите телевизии, БАККО заявява своята категорична позиция:

 

 

1.         Членовете на БАККО добросъвестно плащат възнаграждения на телевизионните компании, за да получат правото да разпространяват техните програми. Разпространяваме стотици програми, което означава че сме постигнали договореност с десетки доставчици на телевизионно съдържание.

 

 

2.         Членовете на БАККО добросъвестно заплащат на филмовите и спортни компании авторските и лицензионните възнаграждения за излъчваните в собствени им канали филми и спорт.

 

 

3.         Членовете на БАККО добросъвестно заплащат възнаграждения на авторите, продуцентите и изпълнителите, членове на Музикаутор и Профон.  Тарифите на тези две организации са утвърдени в резултат именно на съвместните усилия на БАККО и горепосочените ОКУП, съответно през 2014 и 2011 г.

 

 

4.         И възниква логичният въпрос защо единствено Филмаутор нямат утвърдена Тарифа и не са в състояние да събират възнаграждения за своите членове?  За съжаление нашите наблюдения върху начина, по който се опитва да наложи своите тарифи Филмаутор показват смущаваща липса  на преценка за нивата на възнаграждения и липса на желание за водене на преговори на професионална основа, които да доведат до удовлетворителни резултати за двете страни.

 

 

5.         БАККО от своя страна е доказала нееднократно готовността и коректността си при водене на подобни преговори с всички ОКУП и Филмаутор не правят изключение. Ние сме в процедура на преговори с тях, която се бави поради много неясноти в позицията на Филмаутор. Като пример, който е от принципен характер, е важно да посочим, че плащаните от нас възнаграждения следва да достигат до реалните правоносители при спазване на принципите на прозрачност и равнопоставеност. Това обуславя изискване към Филмаутор за наличието на общоприета и одитирана система за справедливо разпределение на събраните суми към режисьори, оператори и сценаристи –условие, за което нямаме информация дали е изпълнено.

 

 

 

6.         В желанието си да бъдем конструктивни, а не популисти, заявяваме, че ние имаме пълна готовност да продължим преговорите, за  да постигнем удовлетворителни бизнес отношения и за двете страни, наместо да си подхвърляме медийни обвинения и изказвания без фактологична тежест.

 

УС на БАККО

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -