Становище на БАККО във връзка с Годишния доклад на КРС за 2019г.
22.07.2020
Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията представлява обзор на състоянието, развитието и перспективите на пазара на електронните съобщения. В него са разгледани и ...


КЗК счита, че на пазара на мобилни телефонни услуги е налице конкуренция, която води до по-изгодни условия за потребителите
22.06.2020
се казва В СТАНОВИЩЕ на КЗК относно Проект на годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. "В ЗЕС е предвидено ...


Позиция на БАККО относно изявлението на г-н Валери Симеонов, засягащо дейността на телекомуникационните оператори
12.06.2020
Във връзка с разпространените в последните дни изявления на г-н Валери Симеонов относно дейността на мобилните оператори в България, бихме искали категорично да заявим, ...


МТИТС стартира реализацията на план за контрол на дейностите по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ)
20.05.2020
Със Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ), в сила от 9.03.2018 г., в националното законодателство са въведени изискванията на Директива 2014/61/ЕС на ...


Позиция на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения относно разгръщането на 5G мрежи и опазване на общественото здраве
05.05.2020
Във връзка с повишаване информираността на обществеността относно бъдещото разгръщане на 5G мрежите в Европа, Органът на европейските регулатори за електронни съобщения (BEREC) ...


БАККО взе участие в срещата, организирана от МТИТС за представяне на предстоящите промени в ЗЕС
13.02.2020
Предстоящите промени в Закона за електронните съобщения, с които в националното законодателство се въвеждат нормите на Европейския кодекс за електронни съобщения, бяха представени на телекомуникационните ...


КОМИСИЯ В МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗАПОЧНА ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА АВТОРИ И ПРОДУЦЕНТИ В АУДИОВИЗИЯ ПРИ ПРЕПРЕДАВАНЕ
23.01.2020
Първото заседание на комисията, назначена във връзка със заявление на Сдружението за колективно управление на авторски и сродни права „Филмаутор“ за утвърждаване на Тарифа за ...


Кабелни оператори и авторски права
03.12.2019
Темата с продължение: Позицията на кабелните оператори във връзка с исканията на кинодейците. Разговор с Галя Маринова – председател на Управителния съвет на Българската асоциация ...


Страница 1 от 10
БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -